Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Phú Thọ,Thái Ngu... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Phú Thọ,Hà Nam,H... Hạn nộp: 30/10/2020

CÁN BỘ THU HỒI NỢ PHÁP LÝ

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Phú Thọ,Tuyên Qu... Hạn nộp: 01/11/2020

Đại Diện Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Phú Thọ,Thanh Hó... Hạn nộp: 17/11/2020

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHAI PHÁ SẢN PHẨM

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Phú Thọ Hạn nộp: 30/11/2020

KỸ SƯ THIẾT KẾ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Phú Thọ Hạn nộp: 30/11/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

7 vị trí đang tuyển dụng


5 triệu - 7 triệu 09/10/2020