Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Phú Thọ,Thái Ngu... Hạn nộp: 25/02/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Phú Thọ,Nam Định... Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Phú Thọ,Thái Bìn... Hạn nộp: 28/02/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật