Nhân Viên Kiểm Đếm Hàng Hóa Tại Nhà Máy- Điện Bàn

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Quảng Nam Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Tư Vấn Thị Trường

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Ngãi,Quảng... Hạn nộp: 30/01/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Nam Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Giao Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Quảng Nam Hạn nộp: 20/01/2021

Nhân Viên Bán Hàng Tết

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Quảng Nam Hạn nộp: 20/01/2021

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Kinh Doanh

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Quản... Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Kinh Doanh tại Hội An

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Quảng Nam Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Bán Hàng tại Hội An

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Quảng Nam Hạn nộp: 28/02/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 23/10/2020