Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Khán... Hạn nộp: 15/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Phú Thọ,Thái Ngu... Hạn nộp: 31/10/2020

Thợ Cơ Khí

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kế Toán

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 28/12/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 31/10/2020

CÁN BỘ THU HỒI NỢ PHÁP LÝ

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Phú Thọ,Tuyên Qu... Hạn nộp: 01/11/2020

Kỹ Sư Cơ Điện

Lương: Thương lượng Khu vực: Nghệ An,Quảng Ni... Hạn nộp: 25/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 01/11/2020

KIẾN TRÚC SƯ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 01/11/2020

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Vĩnh Phúc,Quảng... Hạn nộp: 31/10/2020

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Thanh Hóa,Thái B... Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


Thương lượng 06/10/2020