Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Trà Vinh,Sóc Trăng...

Kế toán tổng hợp

Lương: Thương lượng Khu vực: Sóc Trăng

Quản Lý Vùng

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Trà Vinh,Sóc Trăng...

Nhân Viên Sale

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hậu Giang,Vĩnh Lon...

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hậu Giang,Sóc Trăn...

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Sóc Trăng

Nhân Viên Giao Nhận

Lương: Thương lượng Khu vực: Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Trà Vinh,Sóc Trăng...

Kỹ Sư Thị Trường

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Sóc Trăng,Kiên Gia...

Kỹ Thuật Thị Trường

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Trà Vinh,Sóc Trăng...

Nhân Viên Pháp Lý

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Sóc Trăng,Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Sóc Trăng,Cà Mau,B...

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Trà Vinh,Sóc Trăng...

Nhân Viên Telesales

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Sóc Trăng,Cà Mau,B...

Giám Sát Bán Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Sóc Tr...

Quản Lý Khu Vực

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Sóc Tr...

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại

Lương: Thương lượng Khu vực: Trà Vinh,Sóc Trăng...

Đại Diện Kinh Doanh Trang Trại

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Sóc Trăng,Kiên Gia...

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Sỉ

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Thanh Hóa,Sóc Trăn...

Việc làm nổi bật

Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support