Quản Lý Thị Trường

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Thái Nguyên,Hà N... Hạn nộp: 10/02/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Phú Thọ,Thái Ngu... Hạn nộp: 25/02/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Thái... Hạn nộp: 28/02/2021

Phiên Dịch Tiếng Hàn Samsung Thái Nguyên

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 03/04/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 04/02/2021

Tư Vấn Tuyển Sinh - Thái Nguyên

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 28/02/2021

Kỹ sư Cơ điện M&E

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thái Nguyên,Hải... Hạn nộp: 05/02/2021

Kỹ Sư Xây Dựng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Nguyên,Hải... Hạn nộp: 05/02/2021

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 07/03/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật