Nhân Viên An Toàn Lao Động

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

Tổng Bếp Trưởng

Lương: Thương lượng Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

Tổng Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn

Lương: Thương lượng Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm

Lương: Thương lượng Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Lương: Thương lượng Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Tư Vấn

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/10/2020

Đại Diện Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Phú Thọ,Thanh Hó... Hạn nộp: 17/11/2020

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Thanh Hóa,Thái B... Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Vĩnh Phúc,Thanh... Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 23/09/2020