Nhân Viên QA/QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

Trình Dược Viên OTC (HCM - Miền Tây)

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 24/12/2020

Nhân Viên Văn Thư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 18/12/2020

Nhân Viên Chất Lượng Đầu Ra

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/12/2020

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 16/12/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Sơn PU

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Nghiên Cứu RD

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên QA

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/12/2020

Kỹ Sư Hóa

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Phú Thọ,Hưng Yên... Hạn nộp: 12/12/2020

Nhân Viên Nhập Liệu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 12/12/2020

Nhân Viên QC/QA

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/12/2020

Nhân Viên Văn Thư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 08/12/2020

Dược Sĩ Bán Hàng (Ninh Bình)

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Ninh Bình Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Nhập Liệu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 03/12/2020

Nhân Viên QA Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Admin Điều Phối

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Admin Điều Phối

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 28/11/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Học

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Tổng Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 16/12/2020

Nhân Viên Thống Kê

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 25/12/2020

Nhân Viên Tư Vấn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Hỗ Trợ Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Tư Vấn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 26/12/2020

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/12/2020

Trợ Lý Văn Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/12/2020

Kỹ Sư Ứng Dụng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 24/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 29/09/2020