Kiến Trúc Sư

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Kỹ Sư Kết Cấu

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

KIẾN TRÚC SƯ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Thiết Kế (Điện )

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 16/12/2020

Kiến Trúc Sư Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

Furniture Designer

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/12/2020

Kỹ Sư Dự Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 14/12/2020

Nhân Viên Dự Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

KỸ SƯ GIÁM SÁT CẢNH QUAN

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/12/2020

Quản Lý Dự Án Nội Thất

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D NỘI THẤT

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Kiến Trúc Sư Diễn Họa Nội Thất Và Kiến Trúc

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 12/12/2020

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 15/12/2020

Nhân Viên Thiết Kế Cảnh Quan

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/12/2020

Kiến Trúc Sư

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Sale Thiết Kế Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Kiến Trúc Sư

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 02/12/2020

Trưởng Nhóm Thiết kế Nội Thất

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

HỌA VIÊN KHAI TRIỂN 2D

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Giám Sát Hoàn Thiện Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Bán Lẻ Trực Tiếp

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Sale Admin

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Công Trình

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

7 vị trí đang tuyển dụng


5 triệu - 7 triệu 21/09/2020