Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/03/2021

Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/03/2021

Kiến Trúc Sư Kiêm Họa Viên Kiến Trúc

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Nội Thất

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: 31/03/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Dự Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Kĩ Sư M&E

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/06/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Kỹ Thuật Viên Dán Film Cách Nhiệt Ô Tô & Nhà Kính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 02/04/2021

Nhân Viên Dự Toán Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 13/03/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất 2D / 3D

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Thiết Kế Kiến Trúc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Dự Toán Kiến Trúc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/03/2021

Giám Sát Triển Khai Bản Vẽ Sản Xuất Thi Công Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 25/04/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất 2D & 3D

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 25/04/2021

Kiến Trúc Sư Công Trình

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/03/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 27/05/2020