Nhân Viên Biên Kịch

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

Đạo Diễn Kênh Youtube

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội

Đạo Diễn Phim Ngắn

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội

Nhân Viên Quay Phim Sitcom

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

Nhân Viên Dựng Video

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội

Tổ Chức Sản Xuất Phim Sitcom (Youtube)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

Nhân Viên VJ/Creator

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội

Nhân Viên Video Editor

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội

Biên Tập Viên Giải trí - Video

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội

BTV Video Tiktok

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội

Video Editor

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội

Nhân viên quay phim Food

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội

Nhân Viên Photographer

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Creative Manager

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội

Nhân viên dựng phim

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

Video Editor

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

NHÂN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

Biên tập viên Dựng Video Slide - Fulltime

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (DESIGNER)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội

Việc làm nổi bật

30 triệu trở lên Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
20 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh
Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support