Tổ Chức Sản Xuất Phim Sitcom

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Quay phim Sitcom

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Đạo Diễn Phim Sitcom

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Biên Kịch

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Video Editor

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

BTV Video Tiktok

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Quay Dựng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Chụp Ảnh Sản Phẩm

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Quay Dựng Video

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật