Tổ Chức Sản xuất Phim Sitcom Tại Hà Nội

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2022

Nhân Viên Quay Phim Sitcom

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2022

Đạo Diễn Kênh Youtube

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2022

Biên Tập Viên Giải Trí Truyền Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2022

Nhân Viên Dựng Video

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2022

Tìm việc theo ngành