Nhân Viên VJ

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Quản Lý Hình Ảnh Công Ty

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

BTV Video Tiktok

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên VIDEO EDITOR

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Graphic Designer

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Hậu Kỳ Video

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân viên dựng phim

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 30/07/2020