Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Địa điểm: Hà Nội

Số lượng: 5

Chức vụ: Nhân viên

Ngày đăng tuyển: 28/05/2020

Ngành nghề: Kinh doanh

Mô tả công việc

● Tiếp‌ ‌nhận‌ ‌và‌ ‌phản‌ ‌hồi‌ ‌các‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌của‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌trên‌ ‌social,‌ ‌chat,‌ ‌email,‌ ‌fanpage‌ ‌và‌ ‌điện‌ ‌thoại.‌ ‌
● Phối‌ ‌hợp‌ ‌với‌ ‌bộ‌ ‌phận‌ ‌account‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌cho‌ ‌khách‌ ‌hàng,‌ ‌đi‌ ‌gặp‌ ‌KH‌ ‌cùng‌ ‌account‌ ‌để‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌thủ‌ ‌tục‌ ‌ký‌ ‌kết‌ ‌
● Hỗ‌ ‌trợ‌ ‌Account:‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌số‌ ‌liệu‌ ‌bán‌ ‌hàng‌ ‌theo‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌Công‌ ‌ty‌ ‌
● Chuẩn‌ ‌bị‌ ‌các‌ ‌giấy‌ ‌tờ,‌ ‌bảng‌ ‌giá‌ ‌cả,‌ ‌các‌ ‌công‌ ‌văn,‌ ‌thỏa‌ ‌thuận‌ ‌hợp‌ ‌tác‌ ‌và‌ ‌hợp‌ ‌đồng;‌ ‌lưu‌ ‌giữ‌ ‌hợp‌ ‌đồng.‌ ‌
● Thực‌ ‌hiện‌ ‌các‌ ‌báo‌ ‌cáo‌ ‌tổng‌ ‌hợp‌ ‌theo‌ ‌tuần,‌ ‌tháng,‌ ‌quý;‌ ‌theo‌ ‌dõi,‌ ‌đôn‌ ‌đốc‌ ‌account‌ ‌về‌ ‌tiến‌ ‌độ‌ ‌thanh‌ ‌toán,‌ ‌thu‌ ‌hồi‌ ‌công‌ ‌nợ‌ ‌của‌ ‌KH.‌
● Chủ‌ ‌động‌ ‌tìm‌ ‌kiếm,‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌đối‌ ‌tác‌ ‌để‌ ‌mở‌ ‌rộng‌ ‌và‌ ‌duy‌ ‌trì‌ ‌các‌ ‌mối‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌của‌ ‌cty‌ ‌
● Đồng‌ ‌thời‌ ‌theo‌ ‌dõi,‌ ‌xử‌ ‌lý‌ ‌các‌ ‌tình‌ ‌huống‌ ‌phát‌ ‌sinh,‌ ‌báo‌ ‌cáo‌ ‌kịp‌ ‌thời‌ ‌đến‌ ‌cấp‌ ‌trên.‌ ‌

Quyền lợi được hưởng

● Thu‌ ‌nhập‌ ‌bao‌ ‌gồm:‌ ‌Lương‌ ‌cứng‌ ‌5tr-9tr500/tháng‌ ‌+‌ ‌Thưởng‌ ‌(%dự‌ ‌án‌ ‌phụ‌ ‌trách,‌ ‌%trách‌ ‌nhiệm)‌ ‌và‌ ‌Phụ‌ ‌cấp‌ ‌(ăn‌ ‌trưa‌ ‌tại‌ ‌cty,‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌xăng‌ ‌xe,thẻ‌ ‌đt,)‌ ‌
● Được‌ ‌hưởng‌ ‌các‌ ‌chính‌ ‌sách‌ ‌phúc‌ ‌lợi‌ ‌theo‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌công‌ ‌ty;‌ ‌theo‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌pháp‌ ‌luật:‌ ‌thưởng‌ ‌lễ‌ ‌tết,‌ ‌tháng‌ ‌lương‌ ‌thứ‌ ‌13,‌ ‌đóng‌ ‌bảo‌ ‌hiểm‌ ‌sau‌ ‌tháng‌ ‌thử‌ ‌việc.‌ ‌
● Được‌ ‌đào‌ ‌tạo,‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌nghiệp‌ ‌vụ‌ ‌thường‌ ‌xuyên;‌ ‌
● Được‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌kinh‌ ‌phí‌ ‌các‌ ‌khóa‌ ‌học‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌trình‌ ‌độ.‌ ‌
● Làm‌ ‌việc‌ ‌trong‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌năng‌ ‌động,‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌thăng‌ ‌tiến‌ ‌và‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌bản‌ ‌thân.‌ ‌

Yêu cầu công việc

● Tốt‌ ‌nghiệp‌ ‌các‌ ‌ngành‌ ‌Kinh‌ ‌doanh,‌ ‌quản‌ ‌trị‌ ‌kinh‌ ‌doanh,‌ ‌marketing,..‌ ‌
● Có‌ ‌phương‌ ‌tiện‌ ‌đi‌ ‌lại‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌laptop‌ ‌cá‌ ‌nhân‌ ‌
● Có‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌đàm‌ ‌phán,‌ ‌thương‌ ‌lượng‌ ‌khách‌ ‌hàng;‌ ‌có‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌tổng‌ ‌hợp‌ ‌tốt.‌ ‌
● Cẩn‌ ‌thận,‌ ‌tỉ‌ ‌mỉ,‌ ‌có‌ ‌kỹ‌ ‌năng‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌nhóm‌ ‌và‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌độc‌ ‌lập‌ ‌ổn‌ ‌ ‌

Yêu cầu hồ sơ

Hồ sơ Xin việc đơn giản

Từ khóa:

 • Yêu cầu giới tính
  Không yêu cầu
 • Bằng cấp
  Cao đẳng
 • Kinh nghiệm
  Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Ngôn ngữ
  Không yêu cầu

Tìm kiếm nâng cao