Nhân Viên Pháp Lý

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Phú Yên,Bình Địn... Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Đầu Tư

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/03/2021

Nhân Viên Pháp Lý

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/03/2021

Nhân Viên Giấy Phép Lao Động

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 19/03/2021

Nhân Viên Pháp Lý Tại Khu Vực Quảng Ninh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Quảng Ninh,Hưng... Hạn nộp: 31/03/2021

Cán Bộ Pháp Lý Địa Bàn

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hưng Yên,Hải Phò... Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Tư Vấn Pháp Lý

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Pháp Chế

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Pháp Lý Dự Án

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 31/03/2021

Thu Hồi Nợ Thực Địa

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 27/05/2020