Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 07/07/2021

Chuyên Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/07/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 1 triệu - 3 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 03/07/2021

Trợ lý Ban Giám Đốc Tài Chính

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 02/07/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/07/2021

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/06/2021

Trợ Lý Dịch Vụ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Điều Phối Vận Hành Thị Trường Thái Lan

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Điều Phối Vận Hành Thị Trường

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/07/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Đấu Thầu Kiêm Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/07/2021

Chuyên Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Kế Toán

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

16 vị trí đang tuyển dụng


Các từ khóa phổ biến