Nhân Viên QA

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên It Support

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 07/08/2021

Lập Trình Viên Nodejs (Fresher, Junior)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Game Server C#

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 11/08/2021

Thực Tập Sinh Unity

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên It Support

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 19/08/2021

Java Developer

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 16/08/2021

Lập Trình Viên PHP

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 21/08/2021

Lập Trình Viên Reactjs

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 21/08/2021

Lập Trình Viên React Native

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Lập Trình Viên Frontend

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Giải Pháp CNTT

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/08/2021

Java Senior Developer

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 13/10/2021

Backend Developer

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 13/10/2021

Lập Trình Viên JavaScript/Frontend

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Lập Trình Viên .Net/C#

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/10/2021

Nhân Viên Tester

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Tester

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Triển Khai & Hỗ Trợ Phần Mềm

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

React Native Developer

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/07/2021

Manual Tester

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/07/2021

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 07/08/2021

Game Server NodeJS

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/08/2021

Nhân Viên Lập Trình Game Unity (Senior)

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/08/2021

Nhân Viên Frontend

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên Tester

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/07/2021

Lập Trình Viên Bigdata

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/07/2021

Kỹ Sư Hệ Thống IT

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 22/09/2021

Nhân Viên SEO Website

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/07/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

110 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 20/04/2021

Các từ khóa phổ biến