Cửa Hàng Trưởng Thời Trang

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/06/2024

Cửa Hàng Phó

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng Ăn Uống

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương

Quản Lý Cửa Hàng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội

Quản Lý Cửa Hàng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội

Quản Lý Cửa Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

Cửa Hàng Trưởng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

Trợ Lý Cửa Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng Siêu Thị

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng

Quản Lý Cửa Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội

Quản Lý Cửa Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng

Việc làm nổi bật

30 triệu trở lên Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
12 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support