Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 07/12/2020

TRƯỞNG BƯU CỤC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Quảng Nam Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thái Nguyên,Hà N... Hạn nộp: 12/12/2020

Trưởng Ngành Hàng Y Tế Gia Đình

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/12/2020

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 24/12/2020

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 17/11/2020