Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/07/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Chuyển Phát Nhanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/07/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Trưởng Nhóm Martketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/08/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/08/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

6 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 07/04/2021