Trưởng Nhóm Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội

Trưởng Nhóm Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Marketing

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

Phó Team Mảng Tin Tức (Dịch Việt - Anh)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội

Trưởng Nhớm Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh

Việc làm nổi bật

30 triệu trở lên Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
20 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh
Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support