Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/12/2020

Trưởng phòng Kinh Doanh

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 27/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Dịch Vụ Staffing Và Bpo

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 20/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Miền Nam

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Khẩu

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản (Tân Phú)

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/01/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật