Tuyển dụng - Tìm việc làm trưởng phòng kinh doanh nhanh tại Timviec.com.vn

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/10/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/10/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 08/10/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/09/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/09/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 25/09/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Phú Yên Hạn nộp: 27/09/2020

Trường Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Bắc Giang Hạn nộp: 22/09/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 29/09/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH GIA DỤNG

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/10/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 19/10/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tour Nội Địa

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/10/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Việc làm theo ngành

Công ty nổi bật

4 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 12/09/2020