Trưởng Phòng Tư Vấn Tuyển Sinh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 11/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/07/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 22/08/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 18/06/2021

Trưởng Bộ Phận Sales & Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất động Sản

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Thừa Thiên Huế Hạn nộp: 31/07/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 23/06/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/08/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Phần Mềm

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

9 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 04/06/2021