Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/04/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/04/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 30/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Thổ Cư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 27/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Chứng Khoán Quốc Tế

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 25/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thanh Hóa Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Thổ Cư

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/05/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bến Tre Hạn nộp: 15/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 19/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Mảng Bất Động Sản

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất động sản

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản (Tân Phú)

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 04/04/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

4 vị trí đang tuyển dụng


30 triệu trở lên 24/02/2021