KỸ SƯ XÂY DỰNG HIỆN TRƯỜNG

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 30/11/2020

Kỹ Sư Hạ Tầng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/11/2020

Thư Ký Dự Án

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Application Engineer

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/12/2020

Nhân Viên THƯ KÝ BUỒNG PHÒNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

KỸ SƯ ĐIỆN

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 23/11/2020

Kỹ Sư Môi Trường

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/11/2020

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Kỹ Sư Cơ Điện M&E

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thái Nguyên,Hưng... Hạn nộp: 30/11/2020

Thư Ký Ban Lãnh Đạo

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Kỹ Sư BMS

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN TỬ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Kỹ Sư Điện

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/10/2020

Trợ Lý Y Khoa

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Kỹ Sư Cơ Điện

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/11/2020

Kỹ Sư Xây Dựng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 15/11/2020

Trợ Lý Tuyển Dụng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

TRỢ LÝ NHÂN SỰ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Trợ Lý Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Công Nhân Điện

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Ngãi Hạn nộp: 30/11/2020

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/11/2020

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 05/11/2020

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2020

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

THƯ KÝ LẮP ĐẶT

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2020

Trợ Lý

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Ninh Thuận Hạn nộp: 15/11/2020

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh,Bắc Gia... Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

7 vị trí đang tuyển dụng


5 triệu - 7 triệu 21/09/2020