Nhân Viên Thị Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 29/06/2021

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 29/06/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh MT/GT

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/07/2021

Giám Sát Bán Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/06/2021

Cộng Tác Viên Điện Máy Khu Vực Miền Đông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 12/06/2021

Nhân Viên Tư Vấn

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 29/06/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 18/06/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/06/2021

Chỉ Huy Trưởng

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 15/06/2021

Cán Bộ Kỹ Thuật Công Trình

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/06/2021

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/06/2021

Kỹ Sư Xây Dựng Hạ Tầng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 12/06/2021

Nhân Viên Sale

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 14/07/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

9 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 04/06/2021

Các từ khóa phổ biến