Giám Sát Công Trình

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 10/11/2020

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/10/2020

Giám Sát Bán Hàng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

Quản Lý Đội Bảo Trì

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

Thợ Hàn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 30/07/2020