Kỹ Sư Cầu Đường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đồng... Hạn nộp: 30/07/2021

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Tháp Hạn nộp: 23/08/2021

Nhân Viên Thống Kê

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Tháp Hạn nộp: 23/08/2021

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Tháp Hạn nộp: 23/08/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Đồng... Hạn nộp: 23/08/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Tháp Hạn nộp: 23/08/2021

Nhân Viên Kế Toán

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Tháp Hạn nộp: 23/08/2021

Nhân Viên Thống Kê

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Tháp Hạn nộp: 23/08/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Đồng... Hạn nộp: 23/08/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Tháp Hạn nộp: 23/08/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

110 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 02/03/2021