Kỹ Sư Môi Trường

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Tây Ninh Hạn nộp: 31/05/2021

Kỹ Sư CTN

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Tây Ninh,Kiên Gi... Hạn nộp: 30/04/2021

Kỹ Sư KCS

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Tây Ninh Hạn nộp: 30/04/2021

Kỹ Sư QAQC (M&E)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Tây... Hạn nộp: 30/04/2021

Kỹ Sư Shopdrawing (M&E)

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Tây... Hạn nộp: 31/05/2021

Kỹ Sư Điện (ME)

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Tây... Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực Tây Ninh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Tây Ninh Hạn nộp: 30/04/2021

Giám Đốc Miền Sơn Kismax

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Bình Dương,Tây N... Hạn nộp: 30/04/2021

Giám Sát Bán Hàng Sơn Kismax

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Tây... Hạn nộp: 30/04/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

89 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 26/02/2021