Trưởng Nhóm Thiết Kế Kết Cấu

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/12/2020

Kỹ Sư Hiện Trường

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 30/11/2020

Cán Bộ Kỹ Thuật

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 31/12/2020

Kỹ Sư Kết Cấu

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Nhôm Kính

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Cán Bộ Kỹ Thuật

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Giám Sát Công Trình

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Kỹ Sư Quản Lý Hồ Sơ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/12/2020

Chỉ Huy Trưởng Công Trường_Hải Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 26/12/2020

Kỹ Sư Xây Dụng Dân Dụng (01 Nam)

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 04/12/2020

Kỹ Sư Xây Dựng - Hải Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 26/12/2020

Nhân Viên QS

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 15/01/2021

Công Nhân Công Trường (Lương Từ 13,5 Triệu )

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 27/12/2020

Kĩ Sư Kinh Tế Kỹ Thuật

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/12/2020

Kỹ Sư Cơ Khí

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Giám Sát Xây Dựng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 25/12/2020

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/12/2020

Giám Sát Thi Công

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 24/12/2020

Lái Máy Xúc

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 22/02/2021

Kỹ Sư Điện

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 22/02/2021

Giám Sát Thi Công

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 16/12/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/12/2020

Kiến Trúc Sư Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Kế Toán Thuế

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Kỹ Sư Xây Dựng Dự Án

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/12/2020

Nhân Viên Kế Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 23/09/2020