Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 25/05/2021

Nhân Viên Cung Ứng - Logistics

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/06/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 11/06/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 22/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: 15/05/2021

Customer Service Inbound

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Nghiệp Vụ Logistics - Cost Controller

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Logitics

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/06/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội,Hải Dương Hạn nộp: 20/05/2021

Nhân Viên Chứng Từ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Sale Manager

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Sale Logistics

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 29/06/2021

Nhân Viên Điều Vận

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 23/05/2021

Nhân Viên Chứng Từ Hàng Nhập

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 23/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 21/06/2021

Nhân Viên Sales Logistics

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Giang Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 19/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Hiện Trường (OPS)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 29/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Chứng Từ Logistics

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 29/05/2021

Tìm việc theo ngành