Nhân Viên Thu Mua Mảng Xuất Nhập Khẩu

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2021

Nhân Viên Customer Service Logistics

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2021

Nhân Viên Chứng Từ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 11/11/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 22/10/2021

Nhân Viên Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 08/11/2021

Nhân Viên Sale Logistic

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/10/2021

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/12/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Logistic

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/10/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 23/10/2021

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Phú Yên Hạn nộp: 31/10/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 13/11/2021

Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 25/10/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật