Trưởng Phòng Vật Tư Xuất Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Operation Staff – HCM

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Hiện Trường (OPS)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 20/03/2021

Nhân Viên Sales - Logistics

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Hiện trường Hải quan

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Cần... Hạn nộp: 23/04/2021

Nhân Viên Chứng Từ

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 28/03/2021

Thực Tập Sinh Sale Logistic

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội,Bắc Ninh Hạn nộp: 06/03/2021

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Logistics

Lương: Thương lượng Khu vực: Nghệ An,Thanh Hó... Hạn nộp: 06/03/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 25/03/2021

Trưởng Phòng Sản Xuất SEA

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/03/2021

Nhân Viên Mua Hàng Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/03/2021

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan (Xuất Nhập Khẩu)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/02/2021

Nhân Viên Thu Mua Quốc Tế

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Sales Logistics

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 26/04/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/04/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/03/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Thực Tập Sinh Logistics

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/03/2021

Nhân Viên Chứng Từ Logistics (Hàng Xuất)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Làm Hàng Chỉ Định

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Check Giá Với Hãng Tàu (Pricing Logistics)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 28/02/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 23/09/2020