Nhân Viên Phiên Dịch

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/12/2020

Biên - Phiên Dịch Viên Cho Dự Án ( In - House Linguist)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/12/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 17/12/2020

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Tuyển Dụng In - House Linguist (Biên - Phiên Dịch Việt Anh)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/12/2020

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Phúc Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Sự - Tổng Vụ Kiêm Biên Phiên Dịch

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 18/12/2020

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Nhật)

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hòa Bình,Hà Nội Hạn nộp: 15/12/2020

Phiên Dịch Tiếng Anh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Phiên Dịch Tiếng Trung

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Phát Triển Nội Dung Social Media

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Phát Triển Nội Dung Website

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Tiếng Trung

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Bắc Giang Hạn nộp: 01/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


Thương lượng 18/10/2020

Các từ khóa phổ biến