Nhân Viên PG Tiệc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 18/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 29/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 08/05/2021

Nhân Viên Lễ Tân Văn Thư

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 27/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân - Làm Việc Tại Tân Bình

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Trưởng Ca Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 17/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/04/2021

PG Cửa Hàng Mỹ Phẩm

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 14/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Ca Đêm

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Sảnh Văn Phòng

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội,Hải Phòng Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 03/06/2021

Nhân Viên Lễ Tân Tòa Nhà

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 02/05/2021

Nhân Viên Pc Lotte + Coop Phan Thiết

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Trợ Lý Kinh Doanh Kiêm Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đồng... Hạn nộp: 30/04/2021

Giám Sát Bộ Phận Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

88 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 23/02/2021