Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Lễ Tân SPA

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân viên lễ tân hành chính

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/10/2020

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/10/2020

Tiếp Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/10/2020

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 10/11/2020

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Lễ tân phòng tập thể thao

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/10/2020

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/10/2020

PG/PB người mẫu Chuyên Nghiệp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 14/10/2020

Việc làm theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


Thương lượng 29/09/2020