Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Lễ Tân Phòng Tập Lotte

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 24/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Lào Cai Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân Homestay

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 16/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 28/01/2021

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Lương: Thương lượng Khu vực: Tiền Giang Hạn nộp: 31/01/2021

Lễ Tân Trực Quầy Giặt Ủi Partime Xoay Ca

Lương: 1 triệu - 3 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 08/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân Nha Khoa

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 08/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên PG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương,Đà Nẵ... Hạn nộp: 28/02/2021

Trợ Lý Kinh Doanh Kiêm Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đồng... Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 04/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Front Office Supervisor

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/03/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 10/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 28/02/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 23/10/2020