Nhân Viên Phục Vụ

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Tạp Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/05/2021

Nhân Viên Đóng Gói

Lương: 1 triệu - 3 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Chăm Sóc Bán Trú

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật