LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LƯƠNG TỪ 7 - 10 TRIỆU/THÁNG

Đăng nhập để xem lương Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2021

Thợ Phụ Cơ Khí Lương 6 triệu/Tháng

Đăng nhập để xem lương Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2021

Thợ Chính Cơ Khí Lương 14 triệu/ Tháng

Đăng nhập để xem lương Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2021

Thợ Cơ Khí

Đăng nhập để xem lương Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/12/2021

Nhân Viên Cơ Khí

Đăng nhập để xem lương Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2021

Tìm việc theo ngành