Trưởng Phòng Marketing

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/02/2021

Trưởng Nhóm Marketing (FB ADS)

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Trưởng Phòng Marketing

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/02/2021

Trưởng Phòng Digital Marketing

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/02/2021

Leader Team Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 23/09/2020