Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kế Toán Vật Tư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/05/2021

Nhân Viên Vận Đơn

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 14/05/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 27/04/2021

Nhân Viên Phụ Kho Kiêm Giao Nhận

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Tổ Trưởng Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: An Giang Hạn nộp: 20/05/2021

Nhân Viên Thủ Kho Dược

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Tổ Trưởng Thị Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Kon Tum Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Thu Mua

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 29/04/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/05/2021

Nhân Viên Thu Mua Quốc Tế

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 17/04/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kho Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Mua Hàng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Thủ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/05/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Thái Bình Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Thu Mua

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/04/2021

Nhân Viên Điều Phối Kho Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Trung Tâm Điều Phối Lazada

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Khánh Hòa Hạn nộp: 30/04/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

89 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 26/02/2021