Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2021

Nhân Viên Mua Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/09/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/07/2021

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 26/06/2021

Chuyên Viên Mua Hàng Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Thu Mua

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 09/07/2021

Nhân Viên Mua Hàng Nguyên Vật Liệu

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 08/07/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 20/06/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/07/2021

Nhân Viên Kho Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Điều Phối Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Kho Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 02/07/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/06/2021

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Quản Lý Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 15/06/2021

Chuyên Viên Mua Hàng Nội Địa

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 25/06/2021

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Nhập Liệu

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/07/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Đóng Gói

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Thu Mua

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Quản Lý Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Điều Hành Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Khánh Hòa Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 18/06/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

9 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 03/06/2021