Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Cung Ứng Vật Tư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/10/2020

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 23/10/2020

NHÂN VIÊN THU MUA VẬT TƯ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Phước Hạn nộp: 10/10/2020

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/10/2020

NHÂN VIÊN MUA BÁN

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Quản Lý Hàng Hóa

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

NHÂN VIÊN KHO

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/10/2020

Quản Lý Kho

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 21/10/2020

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Mua Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Vận Hành Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/10/2020

Kho Vận

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

NHÂN VIÊN THU MUA

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Nhân Viên Khai Thác

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

THỦ KHO

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Phụ Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 04/11/2020

THỦ KHO

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 04/11/2020

NHÂN VIÊN KHO

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 03/10/2020

Phó Kho Ngành Logistics

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Kế Toán Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

Nhân Viên Kho Phụ Tùng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Long... Hạn nộp: 30/09/2020

Nhân Viên Mua Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/09/2020

Chuyên Viên Thu Mua Thiết Bị Điện

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

Chuyên Viên Mua Hàng Phần Mềm

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

Nhân Viên Kho Máy

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Việc làm theo ngành

Công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng


Thương lượng 24/09/2020