Nhân Viên Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Định Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Định Hạn nộp: 31/01/2021

Thợ Mộc

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Định Hạn nộp: 31/01/2021

Tạp Vụ Bếp

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Định Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Buồng Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Định Hạn nộp: 31/01/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng


25 triệu - 30 triệu 05/08/2020