Nhân Viên QA/QC Dệt May

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Long An,Tiền Gia... Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Lương: Thương lượng Khu vực: Tiền Giang Hạn nộp: 31/01/2021

Giám Sát Bán Hàng Sơn Kismax

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Vĩnh Long,Trà Vi... Hạn nộp: 25/01/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Sóc Trăng,Tiền G... Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Thu Mua Thiết Bị

Lương: Thương lượng Khu vực: Tiền Giang Hạn nộp: 31/01/2021

Quản Lý Thiết Bị

Lương: Thương lượng Khu vực: Tiền Giang Hạn nộp: 31/01/2021

Chủ Quản Chuyên Về Điện

Lương: Thương lượng Khu vực: Tiền Giang Hạn nộp: 31/01/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 22/12/2020