Trưởng Nhóm Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Phúc Hạn nộp: 20/10/2021

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Phúc Hạn nộp: 20/10/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Phúc Hạn nộp: 31/10/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật