Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 19/03/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/03/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Thái Bình Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 03/03/2021

Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 12/03/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/03/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/03/2021

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/02/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

4 vị trí đang tuyển dụng


30 triệu trở lên 24/02/2021