Giám Sát Bán Hàng Sơn Kismax

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Vĩnh Long,Trà Vi... Hạn nộp: 25/01/2021

Giám Đốc Khu Vực - ASM

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/01/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 22/12/2020