Giám Sát Bán Hàng Sơn Kismax

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Vĩnh Long,Trà Vi... Hạn nộp: 25/01/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Vĩnh Long Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Thu Mua

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Vĩnh Long Hạn nộp: 31/01/2021

Cán Bộ Quản Lý - Cán Bộ Nghiệp Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Vĩnh Long,Kiên G... Hạn nộp: 29/01/2021

Nhân Viên Bảo vệ Chính Thức

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hậu Giang,Vĩnh L... Hạn nộp: 26/01/2021

Tìm việc theo ngành