Kế Toán Tổng Hợp

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Bình Hạn nộp: 30/11/2020

Giám Đốc Khu Vực

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên,Thái... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên,Thái... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Bình Hạn nộp: 31/10/2020

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Thanh Hóa,Thái B... Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 23/09/2020