Giám Đốc - Quản Lý Điều Hành

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Thanh Hóa,Thái Bìn...

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Phú Thọ,Thái Bình,...

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Thanh Hóa,Thái Bìn...

Giáo viên Tiêng Anh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Bình

Nhân viên kế hoạch

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Bình,Hà Nam,N...

Nhân viên Y tế

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Thái Bình,Hà Nam,N...

Nhân viên ISO

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Thái Bình,Hà Nam,N...

Nhân viên mua hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Bình,Hà Nam,N...

Nhân viên Telesales

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thái Bình

Chuyên Viên Market Research

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Bình,Ninh Bìn...

Nhân Viên Bếp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Bình

Việc làm nổi bật

Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support