Nhân Viên Google Ads

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Chuyên Viên Digital Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing Online Ads

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Chạy Quảng Cáo Facebook & Google Ads

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Trưởng Nhóm Facebook Ads

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 29/01/2021

Nhân viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/02/2021

Nhân Viên Marketing Online

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên FaceBook Ads

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 21/02/2021

Biên Tập Viên Quản Lý Fanpage

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing Sàn Thương Mại Điện Tử (Content/ Performance)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/03/2021

Nhân Viên Quay Video Handmade

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 16/02/2021

Quản Lý Pr Truyền Thông

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/02/2021

Trưởng Phòng Marketing

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/02/2021

Nhân Viên Content Marketing (Thu Nhập Từ 8 - 14 Triệu)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Trưởng Nhóm Marketing (FB ADS)

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Marketing Executive

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 13/02/2021

Nhân Viên Marketing Online

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/02/2021

Trưởng Phòng Marketing

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/02/2021

Nhân Viên Content

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Graphic Designer

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Video Editor

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


5 triệu - 7 triệu 12/01/2021