Phó Nhóm Tin Tức Giải Trí

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2023

Trưởng Nhóm Tin Tức Giải Trí

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2023

Quản Trị Fanpage

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2023

Digital Marketing Executive

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/09/2023

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 27/09/2023

Nhân Viên Livetream

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/09/2023

Nhân Viên Review

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/09/2023

Nhân Viên Sáng Tạo Nội Dung

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 25/09/2023

Leader Social Media

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2023

Quản Trị Fanpage Tiếng Việt

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2023

Quản Trị Fanpage Tiếng Thái

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2023

Biên Tập Viên Mảng Tin Tức Giải Trí/Showbiz

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2023

BTV Đời Sống Xã Hội

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2023

Tìm việc theo ngành

Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support