Nhân Viên Google Ads

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Chuyên Viên Digital Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing Online Ads

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Chạy Quảng Cáo Facebook & Google Ads

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Trưởng Nhóm Marketing

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/01/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Quay Video Handmade

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 16/02/2021

Quản Lý Pr Truyền Thông

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/02/2021

Trưởng Phòng Marketing

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/02/2021

Nhân Viên Content Marketing (Thu Nhập Từ 8 - 14 Triệu)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Trưởng Nhóm Marketing (FB ADS)

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Marketing Executive

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 13/02/2021

Nhân Viên Marketing Online

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/02/2021

Trưởng Phòng Marketing

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/02/2021

Nhân Viên Content

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Graphic Designer

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Video Editor

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Chuyên Viên Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 11/02/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/02/2021

Chuyên Viên Digital Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên VIDEO EDITOR

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Quản trị Website

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/02/2021

Chuyên Viên Thiết Kế

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Chuyên viên Content Marketing

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật