Nhân viên Admin Fanpage

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 05/05/2023

Nhân Viên Thiết kế

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 08/04/2023

Biên Tập Viên Giải Trí Lương Hấp Dẫn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2023

Nhân Viên Content Writer/Social Media

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2023

BTV Đời Sống Xã Hội

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2023

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/03/2023

Nhân Viên Marketing ADS

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/03/2023

Leader Marketing

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/03/2023

Chuyên Viên Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 27/03/2023

Nhân Viên Youtube Editor Video

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 27/03/2023

Tìm việc theo ngành