Thư Ký Tổng Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh

Việc làm nổi bật

12 triệu - 15 triệu Đồng Nai
Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support