NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH IT

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/11/2020

Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt Camera

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/10/2020

BACK-END DEVELOPER

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/10/2020

Lập Trình Viên (Java/JavaScript/CSS)

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/10/2020

Nhân Viên Tester

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (DESIGNER)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Lập Trình Viên PHP

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Giảng Viên Java/PHP

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 12/10/2020

Fullstack Developers

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Developer

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Backend Web Developer

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2020

Lập Trình Vên Front End

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 25/10/2020

Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Phần Mềm

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 24/10/2020

Developer

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 22/10/2020

Nhân Viên Hỗ Trợ IT

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/10/2020

Technical Team Lead

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghệ Smarthome

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Triển Khai Hệ Thống ERP/SAP

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Vĩnh Phúc Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Hình Ảnh

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHẦN MỀM

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/10/2020

LẬP TRÌNH VIÊN

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN IT

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 01/10/2020

NHÂN VIÊN CODE WEB

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2020

Thực Tập Lập Trình

Lương: 1 triệu - 3 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Quản Lý Phần Mềm Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Tháp Hạn nộp: 22/10/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tính

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

Việc làm theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 27/05/2020