KẾ TOÁN NỘI BỘ - (LONG BIÊN)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/11/2020

Kế Toán Công Trình

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kế Toán

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kế Toán Tổng hợp

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/12/2020

Kế Toán Tổng Hợp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Kế Toán Tổng Hợp

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Kế Toán Tổng Hợp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Thu Ngân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kế Toán

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

TRƯỞNG NHÓM THU HỒI NỢ

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Kế Toán Tổng Hợp

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

QUẢN LÝ CÔNG NỢ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Finance Manager

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 05/12/2020

Trưởng Ban Kế Toán Tài Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 23/11/2020

Kế Toán Bán Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/11/2020

Kế Toán Nội Bộ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/11/2020

Nhân Viên Hành Chính - Kế Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/11/2020

Nhân Viên Quản Lý Chi Phí Sản Xuất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/11/2020

Kế Toán Tổng Hợp

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Chuyên Viên Nguồn Vốn

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kế Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kế Toán Thuế

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kế Toán

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 07/11/2020

Kế Toán Tổng Hợp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 07/08/2020