Tìm việc làm - Tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng mới nhất T8.2020

NHÂN VIÊN TƯ VẤN - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/08/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/08/2020

Nhân Viên Tư Vấn/ Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/08/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/08/2020

Chăm sóc khách hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/08/2020

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/08/2020

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 20/08/2020

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

Tư Vấn/Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/09/2020

Nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/08/2020

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/08/2020

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 14/08/2020

TƯ VẤN/CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

TỔNG ĐÀI VIÊN

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/09/2020

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/08/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 26/08/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/08/2020

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

Nhân Viên Giao Nhận Vận Tải Kiêm Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/08/2020

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/08/2020

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 15/08/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/08/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 22/08/2020

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hậu Giang,Vĩnh L... Hạn nộp: 30/08/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 02/09/2020

Việc làm theo ngành

Công ty nổi bật

7 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 05/08/2020