Nhân Viên Trung Tâm Điều Phối Lazada

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên QA/ QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/06/2021

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Sữa Chữa Xe Máy

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Tự Động Hoá

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Bến T... Hạn nộp: 04/06/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Đồng... Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Dự Toán

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Bình Dương,Hà Na... Hạn nộp: 04/06/2021

Nhân Viên Máy Móc Thiết Bị

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 16/06/2021

Nhân Viên Bảo Vệ An Ninh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 06/06/2021

Nhân viên Cơ Động

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 06/06/2021

Nhân Viên Thống Kê

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 25/05/2021

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Lễ Tân Tòa Nhà

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Kỹ Sư Môi Trường - Giám Sát ME

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên IT

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 25/05/2021

Nhân Viên Công Tác Văn Thư

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Tổng Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Thư Ký Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Admin Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Công Tác Văn Thư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Tổng Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Thống Kê Nhập Liệu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

98 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 14/04/2021