Kiến Trúc Sư Kiêm Họa Viên Kiến Trúc

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất 2D / 3D

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Thiết Kế Kiến Trúc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Dự Toán Kiến Trúc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/03/2021

Giám Sát Triển Khai Bản Vẽ Sản Xuất Thi Công Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 25/04/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất 2D & 3D

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 25/04/2021

Kiến Trúc Sư Công Trình

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/03/2021

Kiến Trúc Sư Công Trình

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/03/2021

KTS Thiết Kế Ý Tưởng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 14/03/2021

Nhân Viên Giám Sát Thi Công Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/03/2021

Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/03/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 15/05/2021

Nghệ Nhân Cảnh Quan Và Cây Cảnh

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 19/03/2021

Kỹ Sư Thiết Kế Thi Công

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/03/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/03/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 02/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Kỹ Sư Vẽ Autocad 2D Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Thiết Kế - Chấp Nhận Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Nội Thất

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Dự Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 16/03/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/03/2021

Họa Viên Kiến Trúc

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

4 vị trí đang tuyển dụng


30 triệu trở lên 24/02/2021