KẾ TOÁN NỘI BỘ - (LONG BIÊN)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên C&B

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/11/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên QA Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN QA VĂN PHÒNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Trợ Lý Sản Xuất

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Trà Vinh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Sắp Xếp Hồ Sơ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/12/2020

TRỢ LÝ KINH DOANH DỰ ÁN

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Phòng - Làm Tại Thuận An Bình Dương

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

CHUYÊN VIÊN HỒ SƠ - (LONG BIÊN)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Trợ Lý

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Trợ Lý Sản Xuất

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 30/11/2020

Thư Ký Dự Án

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Tổng Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 18/11/2020

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Tổng Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên THƯ KÝ BUỒNG PHÒNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Định Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Thư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

7 vị trí đang tuyển dụng


5 triệu - 7 triệu 21/09/2020