Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/03/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Nhập Liệu Bản Đồ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Thư Ký Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 08/04/2021

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Hành Chính

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/03/2021

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Grabmap

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/06/2021

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Grabmap

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/06/2021

Nhân Viên Nhập Liệu Định Vị Trên Bản Đồ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: 01/04/2021

Nhân Viên Quản Lý Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/03/2021

Trợ Lí Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Trợ Lý Giám Đốc Vận Hành

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/04/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/03/2021

Trợ Lý Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 10/04/2021

Nhân Viên Thống Kê

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 06/04/2021

Thư ký Bán Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Thực Tập Sinh Nhân Sự

Lương: 1 triệu - 3 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/03/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/04/2021

Nhân Viên Sales Admin

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Trợ Lý Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Trợ Lý Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/05/2021

Chuyên Viên Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 03/04/2021

Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự

Lương: 1 triệu - 3 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Tìm việc theo ngành

Các từ khóa phổ biến