Tìm việc làm Hành chính / Thư ký / Trợ lý tại Hồ Chí Minh mới nhất T8.2020

Nhân viên văn phòng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

Trợ lý Giám đốc Kinh Doanh (Assistant of C.C.O)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/08/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

Nhân Viên Kế Toán Hành Chính Tổng Hợp

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/09/2020

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/09/2020

Hành Chính Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 13/09/2020

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 12/09/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

SALES ASSISTANT

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân viên hành chính nhân sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/08/2020

Nhân viên Thư ký - Tiếp tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/08/2020

Nhân viên sale admin

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

HRGA Supervisor

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Long... Hạn nộp: 31/08/2020

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

Trợ Lý Kinh Doanh Thiết Kế Nội Thất

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/08/2020

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 25/08/2020

Lễ Tân Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/08/2020

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH KINH DOANH

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/08/2020

Sales Admin

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/08/2020

Nhân viên văn phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 23/08/2020

Nhân Viên Kế Hoạch Planner

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 19/08/2020

Thư Ký Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/10/2020

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/09/2020

Nhân viên hành chính văn phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/08/2020

THƯ KÝ GIÁM ĐỐC

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 06/09/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 18/08/2020

Nhân Viên Hỗ Trợ Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

Việc làm theo ngành

Công ty nổi bật

58 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 13/08/2020