Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Quản Lý Nhân Sự & Compliance

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Chỉ Huy Trưởng

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Long,Bình D... Hạn nộp: 29/05/2021

Nhân Viên Tổng Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 16/06/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/06/2021

Công Nhân Vận Hành Máy

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/05/2021

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/06/2021

Chuyên Viên Kinh Doanh E-Payment

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 24/05/2021

Nhân Viên Công Tác Văn Thư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 16/06/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên QA/QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 26/05/2021

Nhân Viên Kế Toán

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 15/05/2021

Nhân Viên Thống Kê Nhập Liệu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/06/2021

Thư Ký Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Tư Vấn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 25/05/2021

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 25/05/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/05/2021

Nhân Viên Trao Đổi Thông Tin Với Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Cộng Tác Viên Tư Vấn

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/06/2021

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 21/06/2021

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Kế Toán

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 19/05/2021

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/07/2021

Thư Ký Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

98 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 20/04/2021