Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/05/2021

Nhân Viên Quản Lí Đơn Hàng

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Trợ Lý Phòng Tranh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/04/2021

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/04/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/07/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 15/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Sourcing

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 08/05/2021

Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 30/04/2021

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/04/2021

Trợ Lý Đào Tạo

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/04/2021

Nhân Viên Điều Phối Kho Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Admin

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bến Tre Hạn nộp: 25/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/04/2021

Chuyên Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 29/04/2021

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 22/04/2021

Nhân Viên Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/04/2021

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 23/04/2021

Nhân Viên Hành Chính

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Sale Admin

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 27/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 06/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/05/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 18/04/2021

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 27/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

6 vị trí đang tuyển dụng


Các từ khóa phổ biến