Cty TNHH TM SX XNK KiGiNest

Cty TNHH TM SX XNK KiGiNest Xem bản đồ


Xác thực
8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Thiết Kế

31/12/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

30/12/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Điều Phối

15/11/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

01/12/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Marketing Online

10/05/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

30/04/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Quản Lý Kinh Doanh

30/04/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

30/04/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Cty TNHH TM SX XNK KiGiNest
  • Quy mô:
  • Website: